AVÍS LEGAL

Empresa: ETRIM ADMINISTRACIÓ FINQUES, SL.

Dirección físcal: Passeig Sant Joan Bosco, 51 Tda.2
08017 - Barcelona

 

Registre Mercantil de Barcelona, Llibre 34368, Foli 47 Secc.1, Full 244362 C.I.F. B-62806328

 

En cumpliment de la Llei Orgánica 15/1999 de 13 de Decembre, de Protecció de Dades de Carácter Personal, le informem que els seves dades personals de contacte han estat incorporades a fitxers informatitzats de titularitat d´ETRIM ADMINISTRACIÓ DE FINQUES, SL., que será l´única destinatária de les dades, i la seva finalitat és la gestió de clients y accions de comunicació comercial. Així mateix l´informem que té la possibilitat d´exercir els drets de dáccés, rectificació, cancel.lació i oposició previstos a la Llei mitjançant carta adreçada a ETRIM ADMINISTRACIÓ DE FINQUES.

Ref. Protección de Datos, Pso. Sant Joan Bosco, 51 Tda. 2 de 08017 - Barcelona.