[{"id":"sectionOne","name":"1 columna","className":"SectionOne","img":"\/plugins\/sectionOne\/img\/column-1.png","hash":["u2ocez1wb4f"],"parent":null,"type":"droppable","classType":"section","value":"","limit":-1,"order":0},{"id":"title","name":"T\u00edtulo principal","className":"Title","icon":"fas fa-h1","hash":["clibmhbl0u"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-title","value":"<h1 style=\"text-align: left;\">Serveis<\/h1>","limit":1,"order":50},{"id":"sectionTwo","name":"2 columna","className":"SectionTwo","img":"\/plugins\/sectionTwo\/img\/column-2.png","hash":["83423","97567"],"parent":null,"type":"droppable","classType":"section","value":"","limit":-1,"order":10},{"id":"image","name":"Imagen","className":"ImagePlugin","icon":"fas fa-image","hash":["80547-image"],"parent":"83423","type":"draggable","classType":"section-image","value":"\/images\/pexels-mohamed-abdelsadig-2388892.124.jpg","limit":1,"order":70},{"id":"text","name":"Texto","className":"Text","icon":"fas fa-text","hash":["76591-text"],"parent":"97567","type":"draggable","classType":"section-text","value":"<h4>LLOGUER I VENDA D'IMMOBLES<\/h4><p>A Etrim Finques ho fem diferent!<\/p>\n<p>Utilitzem un m&egrave;tode diferent que &eacute;s diu <em>multiexclusiva<\/em>&nbsp;o <em>exclusiva compartida<\/em>, es tracta d'un sistema de col&middot;laboraci&oacute; entre immobili&agrave;ries de la mateixa zona. En el nostre cas, estem especialitzats sobretot en els barris de Sarri&agrave; i Les Corts de Barcelona.&nbsp;<\/p>\n<p>Si tens una propietat i est&agrave;s pensant en vendre-la, amb aquest m&egrave;tode, nom&eacute;s tractar&agrave;s amb nosaltres, per&ograve; el teu immoble tindr&agrave; molt&iacute;ssimes oportunitats de ser venut, ja que les millors immobili&agrave;ries del barri el tindr&agrave;n a disposici&oacute; a la seva carrera i doncs tindr&agrave; molta m&eacute;s for&ccedil;a comercial.&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p><br><br>","limit":1,"order":50},{"id":"sectionTwo","name":"2 columna","className":"SectionTwo","img":"\/plugins\/sectionTwo\/img\/column-2.png","hash":["80752","69959"],"parent":null,"type":"droppable","classType":"section","value":"","limit":-1,"order":10},{"id":"text","name":"Texto","className":"Text","icon":"fas fa-text","hash":["63927-text"],"parent":"80752","type":"draggable","classType":"section-text","value":"<h4>GESTI\u00d3 INTEGRAL DE LA PROPIETAT VERTICAL<\/h4><p>- Formalitzaci&oacute; de contractes i cl&agrave;usules.&nbsp;<\/p>\n<p>- Obtenci&oacute; de c&egrave;dules d'habitabilitat.<\/p>\n<p>- Obtenci&oacute; de butlletins de serveis i subministraments.&nbsp;<\/p>\n<p>- Registre de contractes, constituci&oacute; i dip&ograve;sit de fiances.<\/p>\n<p>- Emissi&oacute; i cobrament de rebuts de lloguer.&nbsp;<\/p>\n<p>- Reclamaci&oacute; d'impagats.&nbsp;<\/p>\n<p>- Control i pagament de subministraments de la finca.&nbsp;<\/p>\n<p>- Control i pagament d'impostos i manteniment de la finca.&nbsp;<\/p>\n<p>- Emissi&oacute; de liquidacions mensuals\/trimestrals.&nbsp;<\/p>\n<p>- Tr&agrave;mits de n&ograve;mines i assegurances socials dels porters\/es.&nbsp;<\/p>\n<p>- Tramitaci&oacute; de l'I.V.A de la finca.&nbsp;<\/p>\n<p>- Tr&agrave;mitaci&oacute; de retencions I.R.P.F de locals de negoci.&nbsp;<\/p>\n<p>- Obres de conservaci&oacute; i millora.<\/p>\n<p>- Asseguran&ccedil;a finca.&nbsp;<\/p>\n<p>- Aplicaci&oacute; d'augments i repercussions a arrendataris.&nbsp;<\/p>\n<p>- Control de compliment de cl&agrave;usules contractuals.&nbsp;<\/p>\n<p>- Estudi de rendibilitat de lloguers.&nbsp;<\/p>\n<p>- Publicitat departaments buits.<\/p>\n<p>- Cerca i selecci&oacute; de llogaters.&nbsp;<\/p>\n<p>- Informes.&nbsp;<\/p><br><br>","limit":1,"order":50},{"id":"image","name":"Imagen","className":"ImagePlugin","icon":"fas fa-image","hash":["76873-image"],"parent":"69959","type":"draggable","classType":"section-image","value":"\/images\/cotxeres de sarria.881.jpeg","limit":1,"order":70},{"id":"sectionTwo","name":"2 columna","className":"SectionTwo","img":"\/plugins\/sectionTwo\/img\/column-2.png","hash":["83031","67371"],"parent":null,"type":"droppable","classType":"section","value":"","limit":-1,"order":10},{"id":"image","name":"Imagen","className":"ImagePlugin","icon":"fas fa-image","hash":["94707-image"],"parent":"83031","type":"draggable","classType":"section-image","value":"\/images\/edifici mitre bo.959.jpeg","limit":1,"order":70},{"id":"text","name":"Texto","className":"Text","icon":"fas fa-text","hash":["60616-text"],"parent":"67371","type":"draggable","classType":"section-text","value":"<h4>GESTI\u00d3 INTEGRAL DE LA PROPIETAT HORITZONTAL<\/h4><p>- Convocat&ograve;ria i assist&egrave;ncia a reunions.&nbsp;<\/p>\n<p>- Llibre d'actes. Confecci&oacute; i enviament.&nbsp;<\/p>\n<p>- Seguiment i execuci&oacute; dels acords de la Junta.&nbsp;<\/p>\n<p>- Pressupost i liquidacions anuals.&nbsp;<\/p>\n<p>- Emissi&oacute; i cobrament de Provisions de Fons.&nbsp;<\/p>\n<p>- Emissi&oacute; i cobrament de vessaments.&nbsp;<\/p>\n<p>- Control i pagament de subministraments de la Comunitat<\/p>\n<p>- Control i pagament de manteniments de la Comunitat.&nbsp;<\/p>\n<p>- Obres de conservaci&oacute; i millora.&nbsp;<\/p>\n<p>- Gesti&oacute; de n&ograve;mines i assegurances socials de porters\/es.&nbsp;<\/p>\n<p>- Asseguran&ccedil;a de la Comunitat.&nbsp;<\/p><br><br>","limit":1,"order":50},{"id":"sectionTwo","name":"2 columna","className":"SectionTwo","img":"\/plugins\/sectionTwo\/img\/column-2.png","hash":["75174","64179"],"parent":null,"type":"droppable","classType":"section","value":"","limit":-1,"order":10},{"id":"text","name":"Texto","className":"Text","icon":"fas fa-text","hash":["80062-text"],"parent":"75174","type":"draggable","classType":"section-text","value":"<h4>ALTRES<\/h4><p>A Etrim disposem d'un equip jur&iacute;dic a disposici&oacute; dels nostres clients per aconsellar la millor decisi&oacute; a prendre en cada moment. Amb aquesta finalitat, els oferim assessorament legal i fiscal en aquells aspectes relacionats amb el mercat immobiliari en particular, per&ograve; tamb&eacute; assessorament jur&iacute;dic en general.&nbsp;<\/p>\n<p>A Etrim tamb&eacute; ens ocupem de la coordinaci&oacute; i el seguiment de les obres des del principi fins al final. Comptem amb industrials qualificats per atendre el manteniment, la rehabilitaci&oacute; i les reformes que es precisin a les finques o pisos dels nostres clients.&nbsp;<\/p><br><br>","limit":1,"order":50},{"id":"image","name":"Imagen","className":"ImagePlugin","icon":"fas fa-image","hash":["96207-image"],"parent":"64179","type":"draggable","classType":"section-image","value":"\/images\/pexels-yentl-jacobs-157811.522.jpg","limit":1,"order":70}]

Serveis

LLOGUER I VENDA D'IMMOBLES

A Etrim Finques ho fem diferent!

Utilitzem un mètode diferent que és diu multiexclusiva o exclusiva compartida, es tracta d'un sistema de col·laboració entre immobiliàries de la mateixa zona. En el nostre cas, estem especialitzats sobretot en els barris de Sarrià i Les Corts de Barcelona. 

Si tens una propietat i estàs pensant en vendre-la, amb aquest mètode, només tractaràs amb nosaltres, però el teu immoble tindrà moltíssimes oportunitats de ser venut, ja que les millors immobiliàries del barri el tindràn a disposició a la seva carrera i doncs tindrà molta més força comercial. 

 GESTIÓ INTEGRAL DE LA PROPIETAT VERTICAL

- Formalització de contractes i clàusules. 

- Obtenció de cèdules d'habitabilitat.

- Obtenció de butlletins de serveis i subministraments. 

- Registre de contractes, constitució i dipòsit de fiances.

- Emissió i cobrament de rebuts de lloguer. 

- Reclamació d'impagats. 

- Control i pagament de subministraments de la finca. 

- Control i pagament d'impostos i manteniment de la finca. 

- Emissió de liquidacions mensuals/trimestrals. 

- Tràmits de nòmines i assegurances socials dels porters/es. 

- Tramitació de l'I.V.A de la finca. 

- Tràmitació de retencions I.R.P.F de locals de negoci. 

- Obres de conservació i millora.

- Assegurança finca. 

- Aplicació d'augments i repercussions a arrendataris. 

- Control de compliment de clàusules contractuals. 

- Estudi de rendibilitat de lloguers. 

- Publicitat departaments buits.

- Cerca i selecció de llogaters. 

- Informes. GESTIÓ INTEGRAL DE LA PROPIETAT HORITZONTAL

- Convocatòria i assistència a reunions. 

- Llibre d'actes. Confecció i enviament. 

- Seguiment i execució dels acords de la Junta. 

- Pressupost i liquidacions anuals. 

- Emissió i cobrament de Provisions de Fons. 

- Emissió i cobrament de vessaments. 

- Control i pagament de subministraments de la Comunitat

- Control i pagament de manteniments de la Comunitat. 

- Obres de conservació i millora. 

- Gestió de nòmines i assegurances socials de porters/es. 

- Assegurança de la Comunitat. ALTRES

A Etrim disposem d'un equip jurídic a disposició dels nostres clients per aconsellar la millor decisió a prendre en cada moment. Amb aquesta finalitat, els oferim assessorament legal i fiscal en aquells aspectes relacionats amb el mercat immobiliari en particular, però també assessorament jurídic en general. 

A Etrim també ens ocupem de la coordinació i el seguiment de les obres des del principi fins al final. Comptem amb industrials qualificats per atendre el manteniment, la rehabilitació i les reformes que es precisin a les finques o pisos dels nostres clients. 
Cargando datos. Un momento, por favor...